Sản Phẩm Archive

Đá Xanh Napoli

– Tên đá: Đá Xanh Napoli – Loại đá: Marble – Độ dày: 16 – 18 mm – Hạng mục phù hợp: phòng khách, bếp, cầu thang, thang máy, …

Đá Vàng Oscar

– Tên đá: Đá Vàng Oscar. – Loại đá: Marble. – Độ dày: 16 – 18 mm – Hạng mục phù hợp: phòng khách, bếp, mặt bàn,cầu thang, thang …

Đá Xám Vân Gỗ

– Tên đá: Đá Xám Vân Gỗ – Loại đá: Marble – Độ dày: 18 – 20 mm – Hạng mục phù hợp: phòng khách, mặt tiền, bếp, mặt …

Đá Kem Oman

– Tên đá: Đá Kem Oman. – Loại đá: Marble – Độ dày: 18 – 20 mm – Hạng mục phù hợp: phòng khách, mặt tiền, bếp, mặt bàn, …

Đá Xanh Hassan

– Tên đá: Đá Xanh Hassan. – Loại đá: Granite tự nhiên. – Độ dày: 18 – 20 mm. – Hạng mục phù hợp: phòng khách, mặt tiền, bếp, …

Đá Xà Cừ Xám

– Tên đá: Đá Xà Cừ Xám – Loại đá: Granite tự nhiên. – Độ dày: 18 – 20 mm. – Hạng mục phù hợp: phòng khách, mặt tiền, …