Sản Phẩm Archive

Đá Đen Ấn Độ

– Tên đá: Đá Đen Ấn Độ. – Loại đá: Granite tự nhiên. – Độ dày: 18 – 20 mm – Hạng mục phù hợp: phòng khách, mặt tiền, …

Đá Trắng Polaris

– Tên đá: Đá Trắng Polaris – Loại đá: Marble – Độ dày: 16 – 18 mm – Hạng mục phù hợp: phòng khách, mặt tiền, bếp, mặt bàn.. …

Đá Vàng Marfil

– Tên đá: Đá Vàng Marfil – Loại đá: Marble – Độ dày: 16 – 18 mm – Hạng mục phù hợp: mặt bàn, ốp tường trang trí, lát …

Đá Đen Tia Chớp

– Tên đá: Đá Đen Tia Chớp – Loại đá: Marble – Độ dày: 18 – 20 mm – Hạng mục phù hợp: sàn, cầu thang, bếp, mặt tiền… …

Đá Trắng Nha Sĩ

– Tên đá: Đá Trắng Nha Sĩ – Loại đá: Marble – Độ dày: 16 – 18 mm – Hạng mục phù hợp: phòng khách, mặt tiền, bếp, mặt …

Đá Kem Chỉ Đỏ

– Tên đá: Đá Kem Chỉ Đỏ – Loại đá: Marble – Độ dày: 16 – 18 mm – Hạng mục phù hợp: phòng khách, mặt tiền, bếp, mặt …

Đá Rosa Light

– Tên đá: Đá Rosa Light – Loại đá: Marble tự nhiên. – Độ dày: 18 – 20 mm – Hạng mục phù hợp: phòng khách, mặt tiền, bếp, …