Sản Phẩm Archive

Đá Trắng Volakas

– Tên đá: Đá Trắng Volakas – Loại đá: Marble. – Độ dày: 18 – 20 mm – Hạng mục phù hợp: phòng khách, mặt tiền, bếp, mặt bàn… …

Đá Trắng Sứ

– Tên đá: Đá Trắng Sứ – Loại đá: Marble tự nhiện – Độ dày: 18 – 20 mm – Hạng mục phù hợp: phòng khách, mặt tiền, bếp, …

Đá Trắng Moka

– Tên đá: Đá Trắng Moka – Loại đá: Marble – Độ dày: 18 – 20 mm – Hạng mục phù hợp: phòng khách, mặt tiền, bếp, mặt bàn… …

Đá Trắng Đường

– Tên đá: Đá Trắng Đường – Loại đá: Marble – Độ dày: 18 – 20 mm – Hạng mục phù hợp: phòng khách, mặt tiền, bếp, mặt bàn… …

Đá Đỏ Sa Mạc

– Tên đá: Đá Đỏ Sa Mạc – Loại đá: Granite tự nhiên. – Độ dày: 18 – 20 mm – Hạng mục phù hợp: phòng khách, mặt tiền, …

Đá Đen Ngọc Trai

– Tên đá: Đá Đen Ngọc Trai – Loại đá: Granite tự nhiện – Độ dày: 18 – 20 mm – Hạng mục phù hợp: bếp, mặt bàn, cầu …

Đá Vàng Bình Định

– Tên đá: Đá Vàng Bình Định – Loại đá: Granite tự nhiện – Độ dày: 18 – 20 mm – Hạng mục phù hợp: phòng khách, mặt tiền, …

Đá Xanh Đài Loan

– Tên đá: Đá Xanh Đài Loan – Loại đá: Granite – Độ dày: 16 – 18 mm – Hạng mục phù hợp: phòng khách, bếp, mặt bàn,cầu thang… …

Đá Kim Sa Xanh

– Tên đá: Đá Kim Sa Xanh – Loại đá: Granite – Độ dày: 16 – 20 mm – Hạng mục phù hợp: phòng khách, bếp, mặt bàn,cầu thang… …

Đá Nâu Anh Quốc

– Tên đá: Đá Nâu Anh Quốc – Loại đá: Granite tự nhiên. – Độ dày: 18 – 20 mm – Hạng mục phù hợp: phòng khách, mặt tiền, …