Sản Phẩm Archive

Đá Đỏ Nhuộm

– Tên đá: Đá Đỏ Nhuộm – Loại đá: Granite – Độ dày: 16 – 20 mm – Hạng mục phù hợp: phòng khách, bếp, mặt bàn,cầu thang… – …

Đá Đỏ Ấn Độ

– Tên đá: Đá Đỏ Ấn Độ – Loại đá: Granite tự nhiên. – Độ dày: 18 – 20 mm – Hạng mục phù hợp: phòng khách, mặt tiền, …

Đá Đen Campuchia

– Tên đá: Đá Đen Campuchia – Loại đá: Granite tự nhiên. – Độ dày: 18 – 20 mm – Hạng mục phù hợp: phòng khách, mặt tiền, bếp, …

Đá Trắng Suối Lau

– Tên đá: Đá Trắng Suối Lau – Loại đá: Granite tự nhiên. – Độ dày: 18 – 20 mm – Hạng mục phù hợp: phòng khách, mặt tiền, …

Đá Đỏ Ruby Brazil

– Tên đá: Đá Đỏ Ruby Brazil – Loại đá: Granite tự nhiên. – Độ dày: 18 – 20 mm – Hạng mục phù hợp: phòng khách, mặt tiền, …

Đá Trắng Ý

– Tên đá: Đá Trắng Ý – Loại đá: Marble tự nhiên. – Độ dày: 18 – 20 mm – Hạng mục phù hợp: phòng khách, mặt tiền, bếp, …

Đá Kim Sa Trung

– Tên đá: Đá Kim Sa Trung – Loại đá: Granite tự nhiên. – Độ dày: 18 – 20 mm – Hạng mục phù hợp: Mặt tiền, Cầu thang, …